بسم الله ...


 استاد عشق

مصطفی چمران 

" خدایا مرا به خاطر گناهانی که در طول روز با هزاران قدرت عقل توجیهشان میکنم ببخش! "

 

                                          


پ.ن:

ماه بندگی مبارک

بر آن نیستم در این ماه عزیز ، لحظه ای از بندگان خدا را ضایع کنم.

التماس دعا ، همان دعای همیشگی

اللهم ارزقنا توفیق الشهاده