بسم الله ...


میان معرکه لبخند می زنید به عشق

حماسه چون به غزل ختم می شود زیباستتصویر نوشت : به دلیل سرعت پایین آپلود نشد!

خیره.

ساده اش قشنگ تره ...جمعه هفته بعد حماسه روز قدس است.

ان شاء الله همه می آییم .

مهمترین مسئله روز ، مسئله فلسطین است.