رو بـــــــــــــه راه

مرغ باغ ملکوتم نیم از عالم خاک

۵ مطلب با موضوع «چشم مخصوص تماشاست اگر بگذارند» ثبت شده است

0213

بسم الله ...


به مناسبت ربودن دیپلمات های ایرانیپ.ن:


مبادا لیله القدرت سرآید
گنه بر ناله ام افزون تر آید
مبادا ماه تو پایان پذیرد
ولی این بنده ات سامان نگیرد.


التماس دعا...


۱ نظر
محمد

ساده اش قشنگه ...

بسم الله ...


میان معرکه لبخند می زنید به عشق

حماسه چون به غزل ختم می شود زیباستتصویر نوشت : به دلیل سرعت پایین آپلود نشد!

خیره.

ساده اش قشنگ تره ...جمعه هفته بعد حماسه روز قدس است.

ان شاء الله همه می آییم .

مهمترین مسئله روز ، مسئله فلسطین است.

۱ نظر
محمد

استاد عشق

بسم الله ...


 استاد عشق

مصطفی چمران 

" خدایا مرا به خاطر گناهانی که در طول روز با هزاران قدرت عقل توجیهشان میکنم ببخش! "

 

                                          


پ.ن:

ماه بندگی مبارک

بر آن نیستم در این ماه عزیز ، لحظه ای از بندگان خدا را ضایع کنم.

التماس دعا ، همان دعای همیشگی

اللهم ارزقنا توفیق الشهاده

۰ نظر
محمد

رواق منظر من آشیانه ی توست...

بسم الله ...
پ.ن:
التماس دعا

همان دعای همیشگی

اللهم ارزقنا توفیق الشهاده...
۰ نظر
محمد

نون شب

بسم الله ...


ﺷﺐ ﻋﻤﻠﯿﺎﺕ ﺭﻣﻀﺎﻥ ﭘﺸﺖ ﻣﯿﺪﺍﻥ ﻣﯿﻦ، ﺭﺯﻣﻨﺪﻩ ﻫﺎ ﺯﻣﯿﻦ ﮔﯿﺮ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ ﺍﺯ ۱۵۰ ﻧﻔﺮ ﺩﺍﻭﻃﻠﺐ ۲۰ ﻧﻔﺮ ﺍﻧﺘﺨﺎﺏ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ ﺑﺎ ﮔﺬﺷﺘﻦ ﺍﺯﻣﯿﺪﺍﻥ ﻣﯿﻦ ﺭﺍﻩ ﺑﺮﺍﯼ ﻋﺒﻮﺭ ﺑﻘﯿﻪ ﺑﺎﺯ ﺷﻮﺩ . ﺑﯿﺴﺖ ﻧﻔﺮ ﻧﻮﺑﺘﯽ ﺭﻭﯼ ﺯﻣﯿﻦ ﻏﻠﺖ ﻣﯽ ﺯﻧند ﺗﺎ ﺭﺍﻩ ﺑﺎﺯ ﺷﻮﺩ ... ﺍﯾﻦ ﻋﮑﺲ ﺻﺒﺢ ﻫﻤﺎﻥ ﺷﺐﺍﺳﺖ "

ﺍﯾﻨﻬﺎ ﮐﻪ ﺩﺭ ﺍﯾﻦ ﻋﮑﺲ ﺍﯾﻨﮕﻮﻧﻪ ﺁﺭﺍﻡ ﺧﻮﺍﺑﯿﺪﻩ ﺍﻧﺪ ﻭ ﺍﯾﻨﮕﻮﻧﻪ ﻣﻌﺼﻮﻣﺎﻧﻪ ﺳﺮ ﺭﺍ ﺑﺮ ﺯﻣﯿﻦ ﮔﺬﺍﺷﺘﻪ ﺍﻧﺪ، ﻧﻪ ﻧﺎﻥ ﺧﻮﺍﺳﺘﻨﺪ ﻭ ﻧﻪ ﻧﺎﻡ ﻭ ﻧﻪ ﻣﻨﺘﯽ ﺑﺮ ﮐﺴﯽ ﮔﺬﺍﺷﺘﻨﺪ ﺟﺰ ﺁﻧﮑﻪ ﻧﺨﻮﺍﺳﺘﻨﺪ ﺑﺮﮔﺮﺩﻩ ﻣﺎﻥ ﻧﻘﺶ ﺗﺴﻤﻪ ﺍﯼ ﺑﻨﺸﯿﻨﺪ

روحشان شاد و ﯾﺎﺩﺷﺎﻥ ﻫﻤﯿﺸﻪ ﺟﺎﻭﺩﺍﻥ.

 

۰ نظر
محمد